Friday, 12 August 2011

LARANGAN DAN ANCAMAN BAGI YANG MENYAKITI ANAK YATIM


Firman Allah S.W.T yang bermaksud :
" Jangan demikian, sebenarnya kata -kata kamu itu salah. Bahkan perbuatan kamu wahai orang-orang yang hidup mewah, lebih salah lagi kerana kamu tidak memuliakan anak yatim, malah kamu menahan napa yang ia berhak menerimanya."
" Dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin"
Surah Al Fajr : 17 - 18 ( Tafsir pimpinan Rahman)
Ayat menguraikan penyakit jiwa yang melanda manusia penderita kemarau iman. Mereka ego dan hanya mementingkan diri mereka sendiri, dan tidak mempunyai belas kasihan. Mereka telah terkena virus penyakit pelit.Allah telah menganugerahkan mereka harta yang melimpah ruah, tetapi mereka tidak mau peduli dengan masyarakat sekeliling. Termasuk menolong anak yatim dan memperlakukannya dengan baik. Padahal Rasul SAW bersabda " Rumah yang paling disukai oleh Allah adalah rumah yang memuliakan anak yatim".
Ahli Tafsir , Muqatil mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Qudamah ibnu Maz'un seorang anak yatim yang berada dalam asuhan Umayyah bin Khalaf.
2. Firman Allah S.W.T yang bermaksud :
" Maka adapun anak yatim itu, maka janganlah kamu hinakan ( Ad - Dhuha : 9 )
Oleh sebab itu engkau telah merasai nkenyataan itu dan Allah sendiri yang yang menanamkan kasih sayang kepada pengasuh - pengasuhmu diwaktu engkau kecil maka hendaklah engkau tunjukkan pula kasih sayang kepada anak - anak yatim , janganlah engkau bersikap keras dengan mereka , jangan mereka dipandang hina. Tanamkanlah perasaan kepada anak - anak yatim itu bahawa mereka dibela, dibelai dan dikasihi. Harta benda mereka hendaklan terjamin sampai mereka dewasa.
3. Firman Allah SWT yang bermaksud n:
" Tahukah engkau siapakah orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menolak anak yatim" ( Al Ma'un : 1-2)
Apabila Allah memulai ayat dengan sesuatu pertanyaan, itu bererti menyuruh kepada rasul agar hal itu diperhatikan dnegan lebih bersunggu - sungguh. Kerana kalau tidak dijelaskan dengan gaya bahasa seperti ini ( istifham) , orang menyangka bahawa menduskan agama hanyalah tidak mau percaya kepada Agama Islam . Ertinya , kalau sudah solat dan puasa misalnya , maka dia tidak dianggap mendustakan agama.
Denga ayat ini jelas bahawa menolak anak yatim adalah mendustakan agama yang sangat tercela. Kata "Yadu'u"dalam ayat tersebut bererti menolak iaitu menolak dengan tangan bila dia mendekat.
Pemakaian kata " yadu'u" tersebut menunjukkan sangat benci . Rasa tidak senang , rasa jijik dan tidak boleh mendekat . kalau dia cuba mendekat maka ditolakkan agar dia jatuh. Dengan demikian bahawa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama, walaupun dia beribadat. Kerana rasa benci , sombong dan bakhil tidak boleh ada dalam jiwa yang mengaku beragama.

No comments:

Post a Comment